گیاه درمانی _ العلاج بالأعشاب

درمان کردن انواع بیماریها به وسیله گیاه درمانی

برای جلوگیری و درمان اب مروارید چشم

1. اگر اب لیمو با پیاز رنده شده مخلوط کنید بر چشم بگذارید مفید است

2. تخم حنا را سائیده به چشم سرمه بکشید

+ نوشته شده در  ساعت   توسط گروه گیل و دیلم  |